Ruding Ugljevik


P.K. „Vučijak“


Ležište litotamnijskog krečnjaka „Vučijak“ nalazi se u neposredenoj blizini naselja Ugljevik, sa asfaltnim priključkom na magistralni put Bijeljina – Tuzla. Masiv litotamnijskog krečnjaka na kome je locirano ležište „Vučijak“ veoma je veliko. Krovina litotamnijskog krečnjaka je samo veoma tanki sloj humusa (na najvećem dijelu ležišta) i glinovitih proluvijalni nanosi debljine 3 m. Produktivna serija litotamnijskog krečnjaka ima debljinu od prosječno 150 m.

Padinske naslage litotamnijskog krečnjaka sačinjene su od paketa laporaca i ugljenih slojeva male močnosti. Krečnjak ležišta „Vučijak“ (litotamnijski sipki krečnjak – kreda) u visinskim horizontima je slojevit, a u dubinskim dijelovima ležišta potpuno bankovit. Ležište krečnjaka „Vučijak“ je eksploatacionim poljem ograničeno na rezerve od 15.000.000 tona. č.m. Starost litotamnijskih krečnjaka datirana u torton – baden (M22).

Genetski krečnjak „Vučijak“ predstavljaju marinske tvorevine plitkog i toplog mora – sprudni krečnjaci. Geneza i starost ovih formacija – potvrđeni su obiljem fosilnog materijala. Ležište „Vučijak“ je vrlo malo poremećeno tektonskim silama i predstavlja gotovo cjelovit sprud. Litotamnjski sprud je istražen sa mnogobrojnim bušotinama, jezgrovanjem, istražnim zasjecima, otvorenim PK i raskopima. Rezultati laboratorijskih i plutehnoloških ispitivanja i analiza preporučuju proizvode od litotamnijskog krečnjaka - krede za:

- kalcifikaciju zemljišta (regulisanje PH vrijednosti)

- izradu tamponskih frakcija 0-30 mm i 0-60 mm za puteve nižeg i srednjeg opterećenja (visinski uslojeni horizonti ležišta),

- izradu nasipa, platoa i putnih podloga (uslojeni krečnjak),

- izradu komponenti za vještačka đubriva,

- primjena u industriji boja i lakova,

- primjena u industriji papira,

- primjena u industriji gume i PVC,

- primjena u livačkoj industriji,

- primjena u industriji šećera,

- primjena u metalurgiji,

- primjena u proizvodnji građevinskog kreča.


Primjenjivost krečnjaka u pomenute svrhe potvrđena je laboratorijski i tehnološki, a neke primjene i praktično.Sva prava zadržana. © 2020 Ruding Ugljevik. | Designed and Coded by: iDEV