Ruding Ugljevik


P.K. „Jablangrad“


Ležište tehničko građevinskog kamena „Jablangrad“ nalazi se na oko 8 km južno od Ugljevika, neposredno uz naselje Mezgraja. Lokalnim putevima povezano je sa magistralnim putem Bijeljina – Tuzla i putem Bijeljina Zvornik. Produktivna karbonatna serija predviđena za eksploataciju je močnosti od oko 45 m’, sa prosječnim padnim uglom od 20 stepeni. Neposrednu krovinu čine žuto-crvene pjeskovine gline močnosti oko 2,5 m. Padina krečnjačkog sloja je sačinjena od kvarcnih pješčara koji su predviđeni za djelimičnu eksploataciju.

Krečnjak ležišta „Jablangrad“ je organogen, masivne teksture, mikro i kriptokristalaste strukture, slojevit do bankovit. Postojeći kop „Jablangrad“ ima rezerve od oko 1.200.000 m3 č.m. krečnjaka. Ukupna količina od oko 3.000.000 m3 č.m. krečnjaka je koncesionirana od strane Društva sa ograničenom odgovornošću „Ruding“ Ugljevik. Starost krečnjačko-pješčarske sukcesije datirana je u srednji eocen (E2). Genetski krečnjaci „Jablangrad“ predstavljaju sedimentne plitke marinske sredine. Geneza i starost ovih stijena potvrđena je obiljem fosilnih nalaza.

Ležište krečnjaka “Jablangrad“ je u velikoj mjeri primarno geološki destruirano rasjedanjem. Dio ležišta koji je sada u eksploataciji istražen je i dokazan sa dvije istražne bušotine sa jezgrovanjem, sa istražno-eksploatacionim zasjekom, i sa i sa više raskopa po pružanju i padu produktivnog sloja. Rezultati ispitivanja fizičko-mehaničkih i hemijskih analiza krečnjaka sa PK „Jablangrad“ sumarno daju prosječne vrijednosti koje stijenu karakterišu kao tehničko građevinski kamen, primjenjiv za:

- izradu agregata za beton i afvalt,

- izradu agregata za maltere,

- izradu tampona za sve vrste opterećenja,

- izradu platoa, nasipa i putnih podloga,

- ugradnju krečnjaka kao obrađenog i neobrađenog kamena,

- izradu kamenog brašna (filera) za asfalt,

- druge slične građevinske svrhe.


Primjenjivost krečnjaka u pomenute svrhe potvrđena je u više referentnih laboratorija i u praksi.Sva prava zadržana. © 2020 Ruding Ugljevik. | Designed and Coded by: iDEV